20/11/2020

Quay về trang chính

WorkForce Solutions tổ chức Lễ hội Đăng ký Chăm sóc Trẻ em

LAREDO, Tex. (KGNS) -WorkForce Solutions of South Texas đang mời các bậc cha mẹ có thể gặp khó khăn khi tìm người trông trẻ tham gia Ngày hội Ghi danh Giữ trẻ. Đại dịch đang diễn ra khiến nhiều trẻ em phải ở nhà, cho dù đó có thể là để học tập ảo, hoặc thiếu các hoạt động ngoại khóa để trẻ em tham gia. Do đó, WorkForce Solutions đang tổ chức một sự kiện drive-thru nơi phụ huynh có thể gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại địa phương. Hơn 50 nhân viên chăm sóc trẻ em sẽ có mặt để gặp gỡ và nói chuyện. Sự kiện sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 từ 12 giờ tối. đến 4 giờ chiều Nó miễn phí và mở cửa cho công chúng. Bản quyền 2020 KGNS. Đã đăng ký Bản quyền.
Nguồn bài