Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

02/05/2021

Quay về trang chính

Valerie Cirillo-Bunch, một Sage chăm sóc trẻ em, chết ở 41

Cáo phó này là một phần của một loạt về những người đã chết trong đại dịch Coronavirus.Đọc về những người khác ở đây. Khi Valerie Cirillo-Bunch qua đời của Covid-19, cô để lại ba đứa con của mình nhưng cũng nhiều hơn nữa.Cô ấy là tất cả về trẻ em - với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, một người giữ trẻ và một học viên được đào tạo để giúp đỡ cha mẹ mới vào đầu tuần với em bé của họ. "Cô ấy luôn luôn làm em bé đang ngồi, cô ấy luôn làm người trợ giúp của mẹ," chị Melissa Cirillo nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại."Từ lúc cô ấy có thể bắt đầu giúp chăm sóc trẻ em, cô ấy chăm sóc những đứa trẻ." Một anh em họ, Tina Ryan, trong một Eulogy được giao vào ngày 6 tháng 4 tại Nhà thờ Conception Infacline trong buồn ngủ, N.Y., đã tóm tắt những món quà trẻ em của cô Cirillo-Bunch.
Nguồn bài