Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

06/04/2021

Quay về trang chính

Tokyo ban tổ chức hủy bỏ sự kiện thử nghiệm POLO nước: NHK

Tokyo (Reuters) - Các nhà tổ chức Olympic Tokyo dự kiến sẽ hủy bỏ sự kiện thử nghiệm POLO nước dự kiến vào cuối tuần này, Broadcaster NHK đã báo cáo, vì đại dịch Covid-19 tiếp tục làm gián đoạn các sự kiện dưới bốn tháng trước khi bắt đầu trò chơi. Sự kiện thử nghiệm POLO nước sẽ bị hủy vì các quan chức ở nước ngoài không thể đến Nhật Bản trong bối cảnh các biện pháp đối phó nghiêm ngặt của Covid-19, NHK nói trong báo cáo vào thứ ba. (Báo cáo của Chris Gallagher; Chỉnh sửa bởi Himani Sarkar)
Nguồn bài