20/11/2020

Quay về trang chính

Tokyo báo cáo 393 trường hợp nhiễm coronavirus mới

Chính quyền Thủ đô Tokyo cho biết 393 trường hợp nhiễm coronavirus mới đã được xác nhận tại thủ đô Nhật Bản vào thứ Năm. Lần đầu tiên con số hàng ngày đã vượt qua con số 390 kể từ ngày 8 tháng 8. Nó đã vượt mốc 300 trong hai ngày liên tiếp. Tổng số trường hợp được xác nhận ở Tokyo hiện là 33.770.
Nguồn bài