Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

03/05/2021

Quay về trang chính

Tinh thần của Việt Nam: Hai người Mỹ gốc Việt tạo ra rượu gạo truyền thống, chỉ tìm thấy ở Kennedale, Texas

Tinh thần của Việt Nam: Hai người Mỹ gốc Việt tạo ra rượu gạo truyền thống, chỉ tìm thấy ở Kennedale, Texas Khi Suy và Tiên không thể tìm thấy Rượu Đế ở Mỹ, họ quyết định tự làm.Rượu gạo truyền thống của Việt Nam của họ chỉ có thể được mua tại SUTI.
Nguồn bài