20/11/2020

Quay về trang chính

Thông tin chi tiết về tìm kiếm kháng sinh mới

Một nhóm nghiên cứu hợp tác từ Đại học Oklahoma, Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering và Merck & Co. đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Nature Chemical Biology, giải quyết lỗ hổng trong việc phát hiện ra các loại kháng sinh mới. Zgurskaya nói: “Sự lây lan nhanh chóng của vi khuẩn kháng kháng sinh trong các phòng khám thách thức nền y học hiện đại của chúng ta và các phương pháp tiếp cận truyền thống để khám phá kháng sinh không thể tạo ra các loại thuốc mới cần thiết để điều trị nhiễm trùng kháng kháng sinh”. "Đại dịch COVID-19 hiện tại càng làm tăng thêm vấn đề này bởi vì bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt dễ bị nhiễm trùng như vậy ... nhóm (của chúng tôi) đang nghiên cứu phát triển các công cụ mới để hướng dẫn việc phát hiện và tối ưu hóa các tác nhân kháng khuẩn mới." Zgurskaya cho biết thêm rằng tần suất kháng thuốc kháng sinh ngày càng tăng đã tạo ra một thách thức lớn về chăm sóc sức khỏe và sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu không có các giải pháp sáng tạo. Zgurskaya cho biết: “Đặc biệt, các mầm bệnh Gram âm có cả những thách thức sinh học và hóa học cản trở việc phát hiện ra các loại thuốc kháng khuẩn mới. "Kết quả của những thách thức này, các chiến dịch sàng lọc chuyên sâu đã dẫn đến ít thành công, cho thấy sự cần thiết phải có các phương pháp tiếp cận mới để xác định các vùng không gian hóa học có liên quan cụ thể đến việc khám phá thuốc kháng khuẩn." Trong bài báo, nhóm nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan về những hiểu biết mới nổi về vấn đề này và phác thảo một cách tiếp cận chung cho các nhà nghiên cứu và nhà khoa học để giải quyết nó. Zgurskaya cho biết: “Mục tiêu tổng thể là phát triển các công cụ định dạng hóa học mạnh mẽ để dự đoán sự thẩm thấu và dòng chảy của Gram âm, sau đó có thể được sử dụng để hướng dẫn các chiến dịch hóa dược và thiết kế các thư viện khám phá kháng khuẩn,” Zgurskaya nói. Nghiên cứu được hỗ trợ với sự tài trợ của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Viện Y tế Quốc gia. Bài báo Xác định không gian hóa học mới cho sự xâm nhập của thuốc vào vi khuẩn Gram âm, được đăng trên tạp chí học thuật Nature Chemical Biology số tháng 11 năm 2020.
Nguồn bài