Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

12/01/2021

Quay về trang chính

Tại sao Hồng Kông không còn là "một nơi may mắn"

Alex Lo + THEO DÕI Alex Lo là người phụ trách chuyên mục Bài đăng từ năm 2012, bao gồm các vấn đề lớn ảnh hưởng đến Hồng Kông và phần còn lại của Trung Quốc.Là một nhà báo trong 25 năm, ông đã làm việc cho nhiều ấn phẩm khác nhau ở Hồng Kông và Toronto với tư cách là một phóng viên và biên tập viên tin tức.Ông cũng đã từng giảng dạy về báo chí tại Đại học Hồng Kông.
Nguồn bài