20/11/2020

Quay về trang chính

Tình báo - "Có những lý do để cho rằng Taliban không thực sự quan tâm đến thỏa thuận" - một mối đe dọa đối với hòa bình Afghanistan

Cũng trên podcast hàng ngày: các công ty giao đồ ăn mang đến bữa tối và dọn dẹp, và vấn đề sút xa của gôn “Có những lý do để cho rằng Taliban không thực sự quan tâm đến thỏa thuận” —một mối đe dọa đối với hòa bình Afghanistan HÒA BÌNH NÓI CHUYỆN tiếp tục ở Doha nhưng trên thực tế, Taliban đang củng cố quyền kiểm soát. Việc Mỹ vội vàng rút lực lượng có thể làm mất tác dụng đưa họ vào bàn đàm phán. Khi DoorDash bắt đầu niêm yết công khai, chúng tôi xem xét vận may đang thay đổi nhanh chóng của ngành kinh doanh giao đồ ăn. Và tại sao golf lại gặp vấn đề về cú đánh xa. Thời gian chạy: 20 phút Nghe trên: Apple Podcasts | Spotify | Google | Thợ khâu | Điều chỉnh Để có toàn quyền truy cập các ấn bản in, kỹ thuật số và âm thanh của The Economist, hãy đăng ký tại đây: www.economist.com/intelligenceoffer
Nguồn bài