20/11/2020

Quay về trang chính

Skylark đóng 200 cửa hàng

Nhà điều hành nhà hàng gia đình Nhật Bản Skylark Holdings đã công bố kế hoạch đóng cửa khoảng 200 chi nhánh vào cuối năm sau. Nó cho biết một số nhà hàng không có lợi nhuận và nó đang nhằm mục đích cải thiện hiệu suất của nó, vốn đã bị ảnh hưởng do coronavirus. Nó cũng cho biết họ sẽ không giảm lực lượng lao động trong thời điểm hiện tại, nhưng sẽ thực hiện các biện pháp khác, chẳng hạn như chuyển nhân viên đến các cửa hàng mới hoặc các bộ phận khác nhau.
Nguồn bài