20/11/2020

Quay về trang chính

RCEP 'mở cửa cho sự tham gia của Ấn Độ'

NHK được biết rằng các bộ trưởng của 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã soạn thảo một tuyên bố nói rằng họ sẽ mở cửa cho Ấn Độ tham gia sau khi một hiệp định đối tác kinh tế có hiệu lực. 10 quốc gia ASEAN, cùng với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand, đã đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực từ năm 2012. Họ sẽ nhất trí về hiệp ước tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào Chủ nhật để tạo ra một khu thương mại tự do khổng lồ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Ấn Độ không ký hiệp định này vì nước này có thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc và lo ngại về tác động tiêu cực có thể xảy ra của thuế quan thấp đối với các ngành sản xuất trong nước. Bản sao của tuyên bố do NHK thu được ghi nhận tầm quan trọng chiến lược của việc Ấn Độ tham gia nhằm tạo ra các chuỗi giá trị sâu rộng và mở rộng trong khu vực cũng như đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Nó cũng nói rằng các quốc gia ký kết sẽ bắt đầu đàm phán khi Ấn Độ yêu cầu tham gia sau khi thỏa thuận được ký kết. Tuyên bố cũng nói rằng Ấn Độ có thể tham gia các cuộc họp RCEP với tư cách quan sát viên.
Nguồn bài