20/11/2020

Quay về trang chính

People with disabilities get telework tips

Những người khuyết tật ở Tokyo đã nhận được những lời khuyên về việc tìm kiếm công việc mà họ có thể làm tại nhà khi đối mặt với đại dịch coronavirus. Khoảng 20 người và năm công ty đã tham gia một sự kiện trực tuyến do một công ty có trụ sở tại Tokyo tổ chức nhằm hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Nhà tổ chức cho biết những người khuyết tật thường được cung cấp những công việc văn thư chung chung có thể không phù hợp với làm việc từ xa. Khuyến khích mọi người học các kỹ năng như sản xuất trang web để thử và thay đổi điều đó. Nó cũng cho biết một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm ngoái cho thấy người lao động khuyết tật muốn người sử dụng lao động ưu tiên giới thiệu nhân viên làm việc từ xa. Một người tham gia cho biết anh ta cảm thấy nhiều người bị rối loạn phát triển như mình có thể làm việc từ xa trong những ngày này. Daisuke, một quan chức của công ty tổ chức General Partners, cho biết anh và các đồng nghiệp của mình hy vọng sẽ kết nối những người có kỹ năng với các công ty để giúp họ tìm được việc làm mới.
Nguồn bài