20/11/2020

Quay về trang chính

Nhật Bản xác nhận 103 ca ​​nhiễm chùm trong một tuần

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nhiễm trùng chùm coronavirus đã được xác nhận tại hơn 100 địa điểm trên toàn quốc trong tuần đến thứ Hai. Bộ Y tế tổng hợp số liệu hàng tuần dựa trên dữ liệu từ các chính quyền địa phương. Số lượng cụm tăng 60 phần trăm so với tuần trước lên 103. Các văn phòng công ty và chính phủ có số lượng lớn nhất, với 29, tiếp theo là các quán ăn, với 20 và các cơ sở phúc lợi, với 18. Trường học và các cơ sở giáo dục khác có 11, và các cơ sở y tế có chín. Trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, các cụm đã được xác nhận tại 341 địa điểm trên cả nước. Đó là gần 20% tổng số cụm được xác nhận cho đến nay.
Nguồn bài