Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

08/04/2021

Quay về trang chính

Muon: "mạnh" được tìm thấy cho một lực lượng tự nhiên mới

Tiến sĩ Mitesh, từ Imperial College London, người đã tham gia vào dự án đó, cho biết: "Cuộc đua thực sự đang cố gắng và nhận được một trong những thí nghiệm này để thực sự có được bằng chứng rằng đây thực sự là một cái gì đó mới. Điều đó sẽ lấy nhiều dữ liệu hơnvà nhiều phép đo hơn và hy vọng cho thấy bằng chứng cho thấy những hiệu ứng này là có thật. "
Nguồn bài