20/11/2020

Quay về trang chính

Kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp bắt đầu

Kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp bắt đầu Việc bỏ phiếu đang tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống. Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa ở một số tiểu bang. Các cử tri xa rời xã hội đã xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu vào thứ Ba. Đại dịch coronavirus đã khiến nhiều người chọn bỏ phiếu bằng thư. Người thách thức đảng Dân chủ Joe Biden đã kêu gọi mọi người bỏ phiếu qua thư. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh rằng các cuộc bỏ phiếu bằng thư dễ bị gian lận và kết quả bầu cử có thể bị tranh cãi trước tòa. Trump hôm thứ Ba đã cảm ơn các nhân viên của mình tại văn phòng tranh cử của ông ở Washington DC. Trump nói, "Chúng tôi đang làm rất tốt ở Florida, chúng tôi đang làm rất tốt ở Arizona. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một đêm tuyệt vời." Ông dự định xem kiểm phiếu tại Nhà Trắng. Biden đã đến thăm mộ gia đình mình ở Delaware trước khi nói chuyện với những người ủng hộ ông ở Pennsylvania. Biden nói, "Chúng ta phải đoàn kết đất nước và chúng ta có thể làm được." Hơn 100 triệu người bỏ phiếu sớm vì virus coronavirus. Sự chú ý được tập trung vào việc điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử như thế nào.
Nguồn bài