20/11/2020

Quay về trang chính

Khảo sát bầu cử Hoa Kỳ: Tổng số phiếu bầu sớm đạt 100 triệu.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết hơn 100 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Dự án Bầu cử Hoa Kỳ cho biết con số tính đến chiều Thứ Ba, Giờ Miền Đông chiếm khoảng 74% tổng số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử cuối cùng vào năm 2016. Ước tính hơn 65,2 triệu người đã bỏ phiếu qua thư và hơn 35,9 triệu người khác bỏ phiếu sớm. Giáo sư khoa học chính trị Michael McDonald của Đại học Florida dẫn đầu dự án. Ông cho biết một số lượng kỷ lục người đã bỏ phiếu trước Ngày bầu cử. Dự án ước tính lượng cử tri đi bầu sẽ đạt kỷ lục 160 triệu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ước tính đạt 67%, cao nhất từ ​​trước đến nay.
Nguồn bài