20/11/2020

Quay về trang chính

Joint Artificial Intelligence Center Has Substantially Grown To Aid The Warfighter

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia cung cấp một lộ trình rõ ràng cho Bộ Quốc phòng để đáp ứng những thách thức đặt ra khi tái xuất hiện cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc và Nga. Chiến lược Quốc phòng thừa nhận một môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, đặc trưng bởi những thách thức lớn đối với trật tự quốc tế tự do và rộng mở.
Nguồn bài