Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

06/04/2021

Quay về trang chính

Goldman Sachs chọn Tesla và 5 cổ phiếu khác để chơi Boom xe điện

Wall Street Bank Goldman Sachs đã đặt tên cho các cổ phiếu Xe điện hàng đầu (EV) của mình là nhu cầu về loại bùng nổ ô tô mới này. Các nhà phân tích do Sharmini Chetwode đã liệt kê Nhà sản xuất ô tô Tesla cùng với năm cổ phiếu được mua khác liên quan đến EVs mà họ nói có khả năng tận dụng xu hướng. Các nhà đầu tư đang đổ xô đến các cổ phiếu liên quan đến EV và tuần trước Goldman ước tính tăng trưởng 12 lần về nhu cầu về pin ở Trung Quốc chỉ riêng trong 15 năm tới. Dưới đây là các cổ phiếu liên quan đến hàng đầu của Goldman:
Nguồn bài