Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

03/05/2021

Quay về trang chính

Gerald Winegrad: Sự nóng lên toàn cầu là có thật và ảnh hưởng đến chúng tôi ngay bây giờ |Bình luận

Dorchester County là một nghiên cứu trường hợp rất đáng sợ, từ năm 1938 đến 2006, hơn 5.000 mẫu đầm lầy biến mất tại nơi ẩn náu động vật hoang dã quốc gia Blackwater do mực nước biển dâng và sụt lún.Đầm lầy trước đây đang mở nước.Môi trường sống Marsh hỗ trợ hai phần ba các loài cá và cua xanh và cung cấp khả năng kiểm soát xói mòn.Trừ khi chúng ta hành động cưỡng bức, tất cả nước đen sẽ bị mất nước vào năm 2100. kẻo bạn nghĩ rằng điều này không ảnh hưởng đến bạn, lưu ý rằng Zillow đã kết luận rằng vào năm 2100, 64.000 tài sản Maryland hiện tại ở các khu vực thấp sẽ ở dưới nước tại mộtChi phí 20 tỷ USD trừ khi mực nước biển tăng được xử lý.Mất tài sản đã xảy ra cũng như lũ lụt và gây thiệt hại cho các con đường.
Nguồn bài