20/11/2020

Quay về trang chính

Dòng dân cư từ Tokyo vượt quá dòng chảy vào

Một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều người chuyển ra khỏi Tokyo hơn là di cư đến thủ đô trong 6 tháng đến tháng 9 trong bối cảnh lây lan của coronavirus. Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết khoảng 194.400 người đã chuyển đến Tokyo từ tháng 4 đến tháng 9, trong khi gần 200.000 người đã chuyển ra khỏi thủ đô trong giai đoạn đó. Tháng 5 là tháng đầu tiên kể từ năm 2013, dân số giảm ròng. Dòng chảy ra cũng vượt quá dòng chảy từ tháng Bảy đến tháng Chín. Trong số những người rời Tokyo, khoảng 44.200 người chuyển đến Kanagawa, 35.800 người đến Saitama và 26.800 người đến Chiba - ba quận xung quanh Tokyo. Okada Yutaka, Cán bộ Nghiên cứu Cấp cao tại Viện Nghiên cứu Mizuho, ​​cho biết đại dịch đã khuyến khích mọi người sống ở các cộng đồng nông thôn hoặc ngoại ô thay vì các thành phố lớn. Và ông nói rằng nếu mọi người linh hoạt hơn về nơi ở và cách sống, điều đó có thể giúp ích cho sự hồi sinh của khu vực.
Nguồn bài