20/11/2020

Quay về trang chính

Coronavirus: 1 million Chinese injected with Sinopharm vaccine under emergency use scheme

Một loại vắc-xin do Sinovac Biotech phát triển cũng được đưa vào chương trình sử dụng khẩn cấp của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nguồn bài