20/11/2020

Quay về trang chính

Corona Poses Challenge cho Ngày thể thao học đường

Hầu hết các trường học ở Nhật Bản đều tổ chức ngày hội thể thao hàng năm. Cũng như các cuộc đua cá nhân, trẻ em biểu diễn các điệu nhảy theo nhóm và học được giá trị của việc hợp tác với nhau. Tuy nhiên, năm nay, tác động của virus coronavirus đã buộc các trường học phải có biện pháp để tránh học sinh tập trung quá gần nhau, đặt ra thách thức cho việc tạo ra các điệu nhảy trong đội hình.
Nguồn bài