20/11/2020

Quay về trang chính

China-US relations: Biden should avoid Trump era’s ‘three traps’, researcher says

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giám sát một thời kỳ gia tăng căng thẳng và đối kháng với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nguồn bài