20/11/2020

Quay về trang chính

Chính phủ Nhật Bản. cảnh giác cao nhất sau khi nhiễm trùng tăng cao

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết chính phủ đang trong tình trạng cảnh giác cao nhất sau sự gia tăng gần đây trên toàn quốc về nhiễm coronavirus và đang thực hiện các bước để hạn chế sự lây lan. Kato đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Tư. Ông lưu ý rằng tổng số ca nhiễm coronavirus mới hàng ngày trên toàn quốc đã lên đến con số 1.000 trong một số trường hợp. Ông cho biết hơn 100 trường hợp hàng ngày đã được xác nhận không chỉ ở Tokyo mà còn ở các tỉnh Hokkaido, Osaka, Aichi và những nơi khác. Kato nói rằng chính phủ sẽ hỗ trợ các chính quyền địa phương giải quyết tình trạng nhiễm trùng đang gia tăng trong cộng đồng của họ. Sự trợ giúp đó bao gồm việc tiến hành các xét nghiệm vi rút chuyên sâu quy mô lớn và cử các chuyên gia về nhiễm trùng cụm cũng như nhân viên y tế công cộng. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn đối với nhiễm trùng chùm dựa trên quan điểm của các chuyên gia và tăng cường nỗ lực để thông báo cho công chúng về tình trạng lây nhiễm.
Nguồn bài