Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

02/05/2021

Quay về trang chính

Cựu chiến binh được công nhận phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam

Redstone Arsenal, Ala. - Hai cựu chiến binh Việt Nam làm việc tại Redstone Arsenal đã được công nhận vào sáng thứ Tư trong một buổi lễ kỷ niệm kỳ cựu chiến tranh Việt Nam. David Lewis và Burnie Coats đều được công nhận tại trụ sở AMC cho dịch vụ của họ. Coats phục vụ 28 năm trong quân đội trước khi nghỉ hưu như một trung sĩ bậc thầy.Ông phục vụ tại Firebase Sally và Firebase Quang Tri năm 1970. Bây giờ ông làm việc trong viễn thông cho AMC. Lewis tốt nghiệp Đại học bang Morgan với học bổng ROTC vào năm 1973 và chịu trách nhiệm cho 44 người đã sẵn sàng triển khai đến Việt Nam nếu cần.Bây giờ anh ấy là một nhân viên kế hoạch cho các hoạt động lệnh AMC. Cả hai người đàn ông đã nhận được Pin Vetel Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung tướng Donnie Walker, Phó chỉ huy quân đội quân sự và Chỉ huy cao cấp Redstone Arsenal.
Nguồn bài