20/11/2020

Quay về trang chính

Cử tri Osaka bác bỏ 'kế hoạch đô thị'

Các cử tri ở thành phố Osaka, phía tây Nhật Bản đã bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch tổ chức lại thành phố thành 4 phường đặc biệt tương tự như ở Tokyo. Với tất cả các lá phiếu được kiểm đếm, 692.996 cử tri phản đối kế hoạch, trong khi 675.829 người khác ủng hộ nó. Những người phản đối kế hoạch đã đánh bại cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về vấn đề này vào Chủ nhật, cho phép hệ thống hiện tại được duy trì. Cái được gọi là "kế hoạch đô thị Osaka" kêu gọi bãi bỏ thành phố được chỉ định theo sắc lệnh và tạo ra bốn phường đặc biệt, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Hơn 2,2 triệu cử tri trong thành phố đã đủ điều kiện tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Những người ủng hộ, bao gồm đảng chính trị khu vực Osaka Ishin no Kai và Komeito, cho rằng cần loại bỏ sự trùng lặp công việc giữa chính quyền tỉnh và thành phố, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ khu vực Osaka. Tuy nhiên, những người phản đối, bao gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Cộng sản Nhật Bản, cho rằng biện pháp này sẽ làm xấu đi các dịch vụ dành cho người dân. Sự ủng hộ đối với kế hoạch đã không được lan truyền rộng rãi, ngoài những người ủng hộ Osaka Ishin no Kai, vì đa số cử tri lại phản đối kế hoạch này. Thị trưởng Osaka Matsui Ichiro, người đứng đầu Osaka Ishin no Kai, nói với các phóng viên vào tối Chủ nhật rằng ông sẽ từ giã chính trường sau khi hoàn thành nhiệm kỳ thị trưởng vào tháng 4 năm 2023. Matsui cho biết anh đã phải đối mặt với một thử thách lớn lần thứ hai và chỉ có thể nói rằng anh phải chịu trách nhiệm về trận thua. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã dẫn dắt Ishin no Kai trong 10 năm, nhưng bây giờ anh ấy cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm rõ ràng. Thống đốc Osaka Yoshimura Hirofumi, người từng là phó lãnh đạo của Osaka Ishin no Kai, nói với các phóng viên rằng ông rất coi trọng việc bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý. Ông cho biết sẽ không bao giờ đề xuất một kế hoạch đô thị nào nữa và muốn hoàn thành nốt hai năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ hiện tại.
Nguồn bài