20/11/2020

Quay về trang chính

Cơ quan thời tiết kết thúc hầu hết thực vật, động vật theo dõi

Các quan chức thời tiết của Nhật Bản sẽ ngừng quan sát khoảng 90% thực vật và động vật đã tiếp tục trong gần 70 năm. Cơ quan Khí tượng bắt đầu quan sát sự ra hoa của thực vật và tiếng kêu đầu tiên của động vật vào năm 1953 để báo cáo những thay đổi trong mùa và khí hậu. Nhân viên tại các trạm thời tiết trên khắp đất nước đã theo dõi 57 loại động thực vật, bao gồm chim chích bụi Nhật Bản, ve sầu lớn màu nâu, cây anh đào và cây mận Nhật Bản. Nhưng cơ quan này nói rằng họ sẽ ngừng quan sát 51 loại động thực vật vào cuối năm nay. Các quan chức cho biết đã trở nên khó khăn trong những năm gần đây để tìm thấy những loài động thực vật gần các trạm thời tiết do quá trình đô thị hóa. Ví dụ, họ nói rằng ếch ao đốm đen có thể được tìm thấy ở 38 địa điểm trên toàn quốc vào năm 1953, nhưng chỉ ở 5 địa điểm vào năm ngoái. Tuy nhiên, cơ quan cho biết họ sẽ tiếp tục quan sát cây anh đào, cây mận Nhật Bản, cây phong, cây bạch quả, cỏ pampas Nhật Bản và hoa cẩm tú cầu. Nó cho biết những cây này vẫn thích hợp để báo hiệu những thay đổi trong mùa và khí hậu trên khắp đất nước. Cơ quan này cho biết trong nhiều năm, họ đã công bố các quan sát của mình về các loài động thực vật khác nhau, thông báo cho mọi người về sự thay đổi trong các mùa. Các quan chức thời tiết nói rằng họ sẽ tiếp tục quan sát một số loài thực vật và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục sử dụng báo cáo của họ để tham khảo.
Nguồn bài