Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

02/05/2021

Quay về trang chính

Cách ảnh hưởng gia tăng của quân đội Việt Nam trong chính trị phản ánh mối quan tâm về an ninh biển phía Nam Trung Quốc

Các đại biểu đã bỏ phiếu trong Đại hội quốc hội quốc gia lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 1. Quân đội đã đạt được nhiều ảnh hưởng hơn trong hệ thống chính trị của đất nước.Ảnh: EPA-EFE
Nguồn bài