20/11/2020

Quay về trang chính

Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Hồng Kông từ chức hàng loạt

Mười lăm nhà lập pháp ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã xin từ chức để phản đối việc đồng nghiệp của họ bị loại. Sự ra đi hàng loạt theo sau quyết định của chính quyền Hồng Kông hôm thứ Tư về việc loại bỏ bốn thành viên ủng hộ dân chủ khỏi Hội đồng Lập pháp. Việc bãi bỏ dựa trên quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đã lần lượt đến thăm văn phòng chủ tịch hội đồng để nộp đơn từ chức vào chiều thứ Năm. Trước khi đệ đơn từ chức, một trong những nhà lập pháp, Lam Cheuk-ting, đã giăng một biểu ngữ từ ban công của tòa nhà hội đồng. Người ta nói rằng Giám đốc điều hành Carrie Lam đã mang lại tai họa cho Hồng Kông và người dân của nó, và tên xấu của cô ấy sẽ đi vào lịch sử. Sự ra đi của họ đã khiến cơ quan lập pháp Hồng Kông còn 27 ghế trống, 41 trong số 43 ghế đương nhiệm do các nhà lập pháp thân Bắc Kinh chiếm giữ. Hai thành viên ủng hộ dân chủ nói rằng họ đã chọn ở lại hội đồng. Tại phiên họp toàn thể hôm thứ Năm, hàng chục ghế trống. Các diễn biến sau khi ban hành luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông vào tháng Sáu. Sự siết chặt của Bắc Kinh đang gây ra cảm giác bất lực trong người dân. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi nói với NHK rằng hội đồng hiện sẽ được chuyển thành một con dấu cao su cho chính phủ và hiện đã hoàn thành. Một người dân khác cho biết mọi người hiện không có cách nào ngăn cản bất cứ điều gì mà chính phủ Trung Quốc quyết định đối với Hong Kong. Ông nói rằng cuộc đấu tranh ủng hộ dân chủ trong vài năm qua đã không đi đến kết quả gì.
Nguồn bài