20/11/2020

Quay về trang chính

Các cố vấn của Biden thúc đẩy một kế hoạch mới để làm chậm sự nóng lên toàn cầu: Một ngân hàng carbon trong đất cho nông dân

Bản ghi nhớ chính sách của một nhóm liên kết với Biden cung cấp manh mối về cách chính quyền mới có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động canh tác được tưởng tượng lại — ngay cả khi không có sự chấp thuận của Quốc hội. Hôm thứ Tư, một nhóm các quan chức thời Obama, các nhà khoa học khí hậu và cố vấn của nhóm chuyển tiếp Joe Biden đã công bố một loạt các bản ghi nhớ chính sách về cách chính quyền sắp tới có thể chống lại biến đổi khí hậu từ Nhà Trắng. Nhóm đã viết bản thiết kế, được gọi là Dự án Khí hậu 21, do Christy Goldfuss, giám đốc điều hành hội đồng chất lượng môi trường của Tổng thống Obama đồng chủ trì, và Tim Profeta, giám đốc Viện Nicholas về Giải pháp Chính sách Môi trường tại Đại học Duke. , người đã cố vấn cho Thượng nghị sĩ Joe Lieberman về luật khí hậu. Các khuyến nghị của nhóm có thể giúp ích nhiều cho việc định hình chiến lược của Tổng thống đắc cử về các vấn đề môi trường. Hai thành viên của ủy ban chỉ đạo — Joseph Goffman và Robert Bonnie, cả hai đều là cố vấn chính sách môi trường từng phục vụ dưới thời Obama — là một phần của nhóm chuyển đổi của Biden.
Nguồn bài