20/11/2020

Quay về trang chính

Các công ty trên TSE dự báo lỗ, giảm lợi nhuận

Khoảng 2/3 các công ty được liệt kê trên phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đang dự báo lỗ hoặc giảm lợi nhuận cho năm tài chính 2020. SMBC Nikko Securities đã phân tích báo cáo thu nhập từ 236 công ty đã công bố kết quả tài chính nửa đầu năm của họ. Nó cho biết 36% đã báo cáo lãi và 63% đã báo cáo lỗ. 12% các công ty đã công bố dự báo cho biết họ dự kiến ​​lỗ ròng và 54% dự kiến ​​lỗ. Chiến lược gia của SMBC Nikko Securities, Yasuda Hikaru, nói rằng lĩnh vực hàng không và vận tải đường bộ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Ông nói rằng các công ty phù hợp hơn với cái gọi là "lối sống coronavirus" sẽ tiếp tục chứng kiến ​​hoạt động kinh doanh nhanh chóng. Yasuda cũng cho biết chìa khóa có thể sẽ là cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tìm kiếm những cách làm việc mới và phát triển các sản phẩm mới.
Nguồn bài