20/11/2020

Quay về trang chính

Biden, Trump bình luận khi kết quả đổ về

Khi kết quả tiếp tục đổ về, Biden đã đề cập đến những người ủng hộ ở Delaware. Anh ấy nói, "Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Chúng tôi biết vì cuộc bỏ phiếu sớm chưa từng có ... Sẽ mất một lúc. Chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn." Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc. Ông ấy đã lên Twitter nói rằng, "Chúng tôi rất LỚN" và tuyên bố rằng có những nỗ lực để đánh cắp cuộc bầu cử. Anh ấy cũng cho biết anh ấy sẽ đưa ra một tuyên bố vào tối nay, kết thúc dòng tweet của mình rằng, "Một chiến thắng lớn."
Nguồn bài