Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

04/05/2021

Quay về trang chính

Backlash sau khi Trung Quốc Weibo Post Mocks Ấn Độ Covid Crisis

Người ta đã được công bố bởi một tài khoản thuộc cơ quan thực thi pháp luật chính thức của Trung Quốc - Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương Cộng sản - có hàng triệu người theo dõi trên Weibo, một địa điểm tiểu blog phổ biến ở nước này.
Nguồn bài