Cờ Caro cho Android Cờ Caro cho iOS

03/05/2021

Quay về trang chính

Đội trọng lượng cử tạ Hoa Kỳ để đào tạo ở Hawaii trước khi thi đấu tại Olympics Tokyo

"Điều này sẽ cho phép các vận động viên của chúng tôi chuẩn bị cho các trò chơi với các hệ thống hỗ trợ đã mang lại cho họ rất nhiều thành công trên bốn năm qua kéo dài, bao gồm cả huấn luyện viên cá nhân của họ cũng như những người thân yêu thân thiết của họ và các nhân viên hỗ trợ biểu diễn khác của họ," Phildrews của Hoa Kỳ cử tạ.
Nguồn bài